Reklamace a vrácení zboží

Chcete zboží reklamovat, popřípadě vrátit? Zde jsou rozepsány postupy obou procesů.

Vrácení zboží

V případě, že budete chtít zboží vrátit v zákonné lhůtě 14-ti dní, vyplňte prosím následující formulář a odešlete jej na email: info@luxorio.cz 

Vzorovy formular pro odstoupeni od smlouvy (doc)

Následně Vás budeme informovat, jak dále postupovat (včetně upřesnění adresy pro vrácení zboží).

 

UPOZORNĚNÍ -  dbejte prosím na správné a dostatečné zabalení zásilky, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy. Balík neposílejte na dobírku. Takový balík nepřebíráme.

REKLAMACE

Na veškeré naše zboží se vztahuje záruční lhůta 2 roky. V případě, že chcete zboží reklamovat, vyplňte prosím následující formulář, který přiložte ke své zásilce:

Vzorovy formular pro uplatneni reklamace (doc)

 

Adresa pro reklamace: 

Luxorio.cz

Palackého 928/31

Litovel 784 01

 

UPOZORNĚNÍ -  dbejte prosím na správné a dostatečné zabalení zásilky, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy. Balík neposílejte na dobírku. Takový balík nepřebíráme.

 

Reklamační řád:


1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní – li tak kupující písemně, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.


2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal – li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.


3. Nezvolí – li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako jako při nepodstatném porušení smlouvy.


4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.

5. Kupující čisté a kompletní zboží určené k přepravě zabalí, popř. zajistí jeho zabalení do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození.


6. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.


7. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (fotodokumentace, označení reklamovaných dílů dle montážního návodu apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Reklamaci je možné uplatňovat písemně na info@luxorio.cz. O přijetí reklamace bude spotřebitel informován e-mailem.

Reklamace musí obsahovat:
• číslo objednávky nebo číslo faktury
• název reklamovaného zboží
• adresu pro zaslání vyřízené reklamace a kontakt (telefon, e-mail)
Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů.